Brojila električne energije

Jednofazna i trofazna brojila električne energije