Energetski sabirnički razvod

Distributivni sabirnički razvod Canalis KS, KN, KT do 5000A