Minijatrni automatski prekidači

Minijaturni automatski osigurači do 125A